Oferta


OBSZARY PRAKTYK

Kancelaria realizuje zlecenia w następujących obszarach:

- obsługa prawna przedsiębiorców

- rejestracja i przekształcenia spółek cywilnych
   oraz   spółek prawa handlowego

-przekształacenie przedsiębiorców  prowadzących  
  działalność jednoosobowo w spółki prawa  
  handlowego

- rejestracja i obsługa stowarzyszeń oraz fundacji  w 
   tym  posiadających  status organizacji pożytku 
   publicznego

- spory sądowe przed sądami cywilnymi
   i administracyjnymi

- windykacja należności
      - postepowanie przedsądowe
      - postępowanie sądowe i egzekucyjne
      - obsługa sprzedaży wierzytelności

- sprawy pracownicze

- nieruchomości i lokale
      - regulowanie stanów prawnych nieruchomości , 
         zasiedzenia i uwłaszczenia
      - sprawy o zniesienie współwłasności 
      - umowy deweloperskie
      - doradztwo przy zakupie , sprzedaży oraz
         innych formach nabycia  nieruchomosci  oraz 
         lokali  poprzez wybór  najkorzystniejszej  formy 
         opodatkowania 
      - przekazanie nieruchomości lub lokali  
         najbliższym osobom  z uwzględnieniem  
         ochrony prawnej  zbywcy

- sprawy przed Krajowym Rejestrem Sądowym
   i Rejestrem Zastawów

- sprawy upadłościowe, likwidacyjne i układowe
     - doradztwo dotyczące ogłoszenia upadłości 
        przedsiebiorców oraz upadłości konsumenckiej
     - doradztwo dotyczące prowadzenia postępowania
        upadłościowego
     - zgłaszanie wierzytelności

- sprawy podatkowe
     - opodatkowanie spadków i darowizn
     - podatek dochodowy od osób fizycznych
     - podatek od czynności cywilnoprawnych
     - podatek od nieruchomości
     - podatek VAT (  w tym ulga na złe długi )

- sprawy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń  
   osobowych i  majatkowych oraz  ubezpieczeń 
   społecznych  ( przed  ZUS i sądami ubezpieczeń 
   społecznych  )

- sprawy rodzinne
    - rozwody i separacje
    - intercyzy małżeńskie
    - podziały majątku dorobkowego
    - alimenty
    - kontakty z dziećmi

- sprawy administracyjne

- spadki i darowizny
   - przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia
   - stwierdzenie nabycia spadku przed sądem
   - składanie zeznań i zgłoszeń podatkowych od
      spadków i darowizn przed urzędem skarbowym
   - zachowki
   - działy spadku
   - doradztwo przy dziedziczeniu długów spadkowych

    W sprawach  dotyczących spadków   usługa może mieć  charakter kompleksowy  z uwzględnieniem  sprawy przed sądem lub notariuszem ,  złożenia  zeznania lub zgłoszenia do urzędu skarbowego,  wpisów nabytych praw  spadkowych  w księgach wieczystych i ewidencji gruntów  oraz doradztwa przy działe spadku .

DLA KOGO ŚWIADCZYMY USŁUGI

- przedsiębiorcy
- jednostki samorządowe
- banki
- organizacje społeczne, w tym organizacje pożytku        publicznego
- osoby fizyczne

FORMA ŚWIADCZONYCH USŁUG

- stała obsługa prawna
- doraźna obsługa prawna
- prowadzenie spraw indywidualnych
- konsultacje telefoniczne


ZASADY ROZLICZEŃ USŁUG PRAWNICZYCH

- zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne
- stawka godzinowa
- wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy        sądowej lub pozasądowej
- abonament miesięczny dla firm za konsultacje  
   telefoniczne już od 100,00 zł

 
 
   
   
Logowanie administratora stronyMapa strony